כללי
גלדיאטור מוצרי חשמל (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין השאר חנות וירטואלית לרכישת מוצרים
על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש והאמור בהם, אולם מבלי לגרוע בכלליות האמור, כניסה אל האתר ושימוש בו מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאי השימוש ועל התחייבות המשתמשים לפעול על פי תנאי שימוש אלה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר כפי שתראה לנכון.
משתמש – לקוח, גולש ארעי ומזדמן אשר נכנס לאתר ו/או רוכשתפריט ממגוון המוצרים, הדגמים והפריטים המוצעים למכירה.
הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

תהליך רכישת פריטים באתר:
רכישת פריטים תתאפשר למשתמש שהינה אזרח ישראל ו/או תושב ו/או אדם בעלת היתר שהייה חוקית ובעל כרטיס אשראי בתוקף, אשר גילו עולה על 18. הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה.
משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, צבע, וכמות וכן, את אופן
אספקת המשלוח אם באיסוף עצמי או שליח עד הבית (להלן: “הזמנה”).
ביצוע התשלום – ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי כפי שיפורט בהמשך, או באמצעות העברה בנקאית בתיאום מראש מול שירות הלקוחות.
לתשלום באמצעות כרטיס האשראי באתר: יש לבחור בתשלום ולהזין פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה.
חיוב כרטיסי האשראי מבוצע ישירות באמצעות שירותי הסליקה המאובטחים של חברת טרנזילה שהינה בעלת מערכת מתקדמת ובטוחה לסליקת כרטיסי אשראי.
בתום ביצוע החיוב תקבל המשתמשת הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצעה, אישור סופי (להלן:”האישור הסופי”) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”).
מחירי הפריטים המופיעים באתר כוללים תוספת מע”מ כחוק.
הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ואילו משלוח הודעות מטעם האתר בדואר אלקטרוני לא יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות לכל דבר ועניין ולא יחייבו את האתר.
המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.
החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית להפסיק את תהליך הרכישה באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, תהא רשאית לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע”י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שתראה הנהלת האתר לנכון.
החברה רשאית לבטל עסקה או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל סוג שהוא (להלן: “טעות”).
מיד עם היוודע דבר הטעות תפעל החברה לתיקון הטעות באופן מיידי וכן, תיידע את המשתמשים שרכשו את הפריטים לגבי הטעות.
רכישת הפריטים תתאפשר ע”י המשתמשים רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בגין ביטולי העסקה ובגין אי אספקת הפריטים.
במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה בדואר האלקטרוני ובמקרה זה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה תוך 7 ימים, אחרת ההזמנה תבוטל.
מועדי משלוח הפריטים יחושבו החל מיום בו התקבל אישור סופי מחברות האשראי.

אספקת פריטים:
הפריטים יסופקו במדינת ישראל בלבד, בהתאם לכתובת שהוקלדה ע”י המשתמש.
הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע”י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה
במשלוחים באמצעות שליחים – השליחות תתואם מראש עם הלקוח, טרם הבאת המוצר.
במקרה של בחירת אספקה באמצעות שליח, ההזמנות תשלחנה באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ .
החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים.
החברה רשאית- אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה  כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד (א’-ה’ לא כולל ימי ו’, שבת ימי חג וערבי חג).
החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברת השילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.

אספקה רגילה: 7 ימי אספקה
אזורים מרוחקים : בקעת הירדן, רמת הגולן, מעבר לקו הירוק, מצפה רמון, ים המלח. צפון מכרמיאל** והגליל / דרום מירוחם 299 שח תוספת הובלות
והסביבה זמן אספקה עד 14 ימי עבודה
הובלה לאזור אילת הערבה ובקעת הירדן ומעבר לקו הירוק בית שאן והסביבה 299 שח תוספת*******
ישנם מוצרים מלאי זמין ומלאי מול ספקים**** יש לבדוק מול נציגי מכירות*** 03-7212028*****0529409391*******

ביטול עסקה והחזרת מוצרים:
ביטול עסקה יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן:”החוק”).
הביטול יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום מיום קבלת הפריטים או מיום קבלת מסמך אודות ההזמנה (הכולל פרטים על העסקה ומידע על הפריט) לפי המאוחר מבינהם.
הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם אריזה כפי שהתקבל.
במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.
יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, תוך 14 יום מקבלתו.
זיכוי לכרטיס האשראי – יזוכה כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם מבלי לגרוע באמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, לרבות אך לא רק, מקרה בו המשתמש תיאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר במקום אחר.
מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
במקרה של ביטול עסקה שלא מחמת פגם ו/או אי התאמה, באחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו אל מחסני הספק.
גביית דמי ביטול – עפ”י החוק ניתן לחייב על דמי ביטול של עד 5% מעלות המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך מבין שניהם.

אחריות, אבטחה ופרטיות:
הנהלת האתר מייחסת חשיבות מירבית לאבטחת מידע והאתר נבנה תוך חשיבות רבה לכללים בדבר אבטחת המידע והפרטיות באינטרנט ובאתרי מסחר אלקטרוני בפרט.
החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על אבטחת וסודיות המידע. אולם במקרה של כוח עליון, ומקרים שאינם בשליטתו של האתר כגון: חדירות לא חוקיות וסוסים טרויאנים ע”י צד ג’, הנהלת האתר ו/או החברה לא יהיה אחראיים לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו לרבות, במקרה של שימוש לא מורשה בו ע”י צד ג’.
מדיניות הפרטיות חלה על התכנים והנתונים שמסר המשתמש בעת הרישום לאתר, על המידע הנאסף על המשתמשים בזמן גלישתם באתר, וכן, מידע המועבר בעת השימוש באתר בין הגולשים והמשתמשים.
האתר לא יעשה שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש ויאפשר גישה למידע זה לעובדי החברה.
אישור תנאי משתמש אלו, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע (פרטים אישיים) שנקלט באתר ובמחשבי החברה ומסכים כי החברה תאסוף את הפרטים והנתונים שנמסרו ע”י המשתמשים למאגרי המידע של החברה, למעט פרטי כרטיסי האשראי, על מנת ליצור עימם קשר, לשלוח להם דיוורים שוטפים הנוגעים
להתנהלות האתר ומבצעים חדשים, בכל אמצעי התקשורת, לרבות באמצעות, מסרונים, פקס, הודעות לכתובת האלקטרונית, וכדומה, לצורך מטרות שיווקיות.

אחריות החברה
החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש ובאתר עצמו, להסיר תכנים ופרסומים, לשנות את מבנה או תכני האתר, לשנות את עלויות הפריטים, המגוון וההיצע ולערוך כל שינוי אחר כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת ומבלי כל הודעה מראש.
השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As is) והמשתמש משחרר את הנהלת האתר מאחריות בכל הנוגע לחוסר שביעות רצון מהשירות באתר ובאם קיים חוסר שביעות רצון, תרופתו היחידה של המשתמש תהא לחדול מלגלוש ולהשתמש בשירותי האתר.
הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל אי דיוק, עיכוב, ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשב או בשרתי האתר ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או חדירות בלתי חוקיות ו/או הפסקות ו/או כוח עליון ו/או נזק לרכוש ו/או נזק
גופני ו/או הונאה ו/או מוות שינבעו או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

לקוחות יקרים חלק מהמוצרים אינם נמצאים במלאי החנות והמחסן** אלא במחסני היבואן * מומלץ לבדוק מלאי לפני רכישה מול נציגי המכירות או ישירות למנהל האתר.
*******************************מעל קומה 3 תוספת קומה 45 שח****
פרוק דלתות 150-350 שח תלוי בגודל המקרר*****
טלפון 03-7212028